Política de Privadesa

La responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Responsable del tractament

Quokka Experiències SCCL, és la responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquest lloc web.

Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per Quokka Experiències SCCL, en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

A. Formulari d’inscripció:

Tractament de les dades amb la finalitat de gestionar les inscripcions.

Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

Termini de conservació:

Mentre es mantingui la relació contractual i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

B. Consultes d’usuaris a travès del formulari de contacte:

Tractament de dades amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i seguiment de qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugui presentar qualsevol usuari per beneficiar-se de la resta dels serveis del lloc web.

Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de contacte.

Termini de conservació:

Fins a la resolució completa de la qüestió, dubte, queixa o reclamació.

Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: (1) si escau, qualsevol entitat o organització que pogués resultar d’interès per a la resolució de la consulta o reclamació, sempre que sigui estrictament necessari; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza ‘galetes’ pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines visitades dins aquest lloc web. Podeu obtenir més informació sobre les galetes, els tipus i les indicacions per a desactivar-les o eliminar-les visitant la nostra ‘Política de galetes’.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de Quokka Experiències SCCL, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

Accedir a les vostres dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
Obtenir de Quokka Experiències SCCL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Quokka Experiències SCCL deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
Revocar els consentiments.
Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que Quokka Experiències SCCL ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça de correu electrònic: info@quokkaexperience.com, informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

Mesures de seguretat

Quokka Experiències SCCL ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Quokka Experiències SCCL fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Quokka Experiències SCCL utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

Actualització d’aquesta política de privadesa

Quokka Experiències SCCL es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, Quokka Experiències SCCL recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.